Người Thiết Kế Website

Người Thiết Kế Webiste

Họ và Tên: Lê Hoàng Lộc

Ngày Sinh: 21/10/1992

Chiều cao: 1m86

Cân nặng: 78 kg

Nơi sinh: Biên Hoà, Đồng Nai

Email: elhcol@yahoo.com.vn

Facebook: www.facebook.com/le.hoangloc.9

SĐT: 01665202529

Chuyên Ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp

Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM

.

.

.

Trang web được sáng lập ra vào ngày 31/12/2011.

Nó được dùng để phục vụ việc thông tin cho các bạn cùng nhóm và tạo không gian trao đổi với nhau. Cùng với việc lưu trữ để các người đi sau có thể tham khảo và chủ nhân có thể nhìn lại một thời Sinh viên đã từng.

Advertisements
Chức năng bình luận bị tắt ở Người Thiết Kế Website
%d bloggers like this: